گزارش تصویری نمایش «سوسمار»

عکاس: سمیرا قره چارلویی