گزارش تصویری نمایش «قوی ترین»

عکاس :سمیرا قره چارلویی