گزارش تصویری از اختتامیه دومین جشنواره مهر سینما

عکاس : سید سجاد رازیان