گزارش تصویری از نمایش «شکلات فرنگی»

عکاس : مهدی عبدی فرد