تشییع پیکر زنده یاد آتیلا پسیانی

عکاس : سید سجاد رازیان