گزارش تصویری از آخرین روز جشنواره فیلم کوتاه

عکاس : سید سجاد رازیان