گزارش تصویری از اکران خصوصی فیلم آهو

عکاس: سد سجاد رازیان/یکتا پاشایی