رونمایی از نمایشنامه «پدر» با امضای رضا کیانیان

عکاس: سیدسجاد رازیان