نمایش «حقایقی درباره سگ ها و گربه ها»

عکاس : سمیرا قره چارلویی