گزارش تصویری از نمایش کات

عکاس : سمیرا قره چارلویی