گزارش تصویری از نمایش کلنل

عکاس : سید سجاد رازیان