گزارش تصویری از کنسرت مسیح و آرش

عکاس : زهرا شکاری