گزارش اختصاصی صبا از فتوکال فیلم سینمایی تابستان همان سال

عکاس : یکتا پاشایی