گزارش اختصاصی صبا از نشست فیلم سینمایی تابستان همان سال

عکاس : یکتا پاشایی