گزارش اختصاصی صبا از فتوکال فیلم سینمایی صبح اعدام

عکاس : یکتا پاشایی / الهه شهریاری