گزارش اختصاصی صبا از نشست خبری فیلم سینمایی آغوش باز

عکاس : الهه شهریاری