اکران مردمی فیلم سینمایی «علفزار»

اکران مردمی فیلم «علفزار»،امروز ۲۷ خرداد ماه در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد.

عکاس : سمیرا اسدیان