گزارش تصویری از اکران ویژه سریال آقای قاضی

عکاس : الهه شهریاری