گزارش تصویری صبا از مراسم یادبود زری خوشکام

عکاس : یکتا پاشایی