گزارش تصویری از نمایش “خارشتر”

عکاس: الهه شهریاری