گزارش تصویری از نمایش شازده کوچولو

عکاس : سمیرا قره چارلویی