گزارش تصویری از نمایش «مافیای قجری»

عکاس: سید مجتبی حسینی راد