گزارش تصویری صبا از اکران مردمی فیلم «روز ششم»

اکران مردمی فیلم «روز ششم» امروز ۸ تیر ماه در پردیس سینمایی نارسیس با حضور جمشیدهاشم پور ،نیلوفر کوخانی ، حجت قاسم زاده اصل و بهرام ابراهیمی برگزار شد.

عکاس : مهدی عبدی فرد