دیدار وزیر ارشاد با جمعی از پیشکسوتان هنر در برج آزادی