اکران مردمی فیلم سینمایی والدین امانتی

اکران مردمی فیلم والدین امانتی، امروز ۲۶ خرداد ماه در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد

عکاس: سمیرا اسدیان