گزارش تصویری صبا از اکران خصوصی فیلم «روز ششم»

عکاس: سمیرا اسدیان