مراسم تجلیل از پدیدآورندگان آثار شایسته تجلیل «سی‌و‌نهمین جایزه کتاب سال»

عکاس : آوا ابوالفضلی