گزارش تصویری صبا از «نخستین جشن موسیقی و تئاتر حافظ به یاد علی معلم»

نخستین جشن موسیقی و تئاتر حافظ شب گذشته اول مرداد ماه برگزار شد
عکاس: غزال باقری