گزارش تصویری از نمایشگاه عکس «سینما و محرم» در موزه سینما

نمایشگاه عکس «سینما و محرم» از یکم ماه محرم به مدت یک ماه هر روز از ساعت ۱۰ الی ۲۰ در موزه سینما پذیرای بازدیدکنندگان است.