گزارش تصویری صبا از فیلم سینمایی «تیتی»

عکاس: امید صالحی