گزارش تصویری از «سومین سوگواره آئینی زخم عتیق»

سومین سوگواره آئینی «زخم عتیق» با هفت مجلس شبیه‌خوانی به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از پنجم تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ در حیاط بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.

عکاس: طیبه دالایی