مراسم فتوکال فیلم «شب، داخلی، دیوار» در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۲

فیلم «شب داخلی دیوار» ساخته وحید جلیلوند در بخش مسابقه اصلی ونیز به نمایندگی از سینمای ایران حضور دارد.