گزارش تصویری صبا از اکران مردمی «طلاخون»

اکران مردمی «طلاخون» روز گذشته 3 تیر ماه در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.

عکاس : سمیرا اسدیان