گزارش تصویری صبا از نشست خبری نمایش بزرگ میدانی «جهان بانو»

عکاس: سمیرااسدیان