گزارش تصویری صبا از نمایشگاه نقاشی «هنرآفرینان» با آثار حسن مرادی

عکاس: سمیرااسدیان