گزارش تصویری صبا از آیین افتتاح پردیس سینمایی مهر شاهد

عکاس: امیرحسین غضنفری