گزارش تصویری صبا از مجتمع فرهنگی بنفشه

عکاس: امیرحسین غضنفری