گزارش تصویری صبا از واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت

صبح امروز یکشنبه ۵ تیر ماه دوز چهارم واکسن کرونا،با حضور معاون وزیر ارشاد به بیش از ۷۰ هنرمند پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت تزریق شد.

 

عکاس : آوا ابوالفضلی