گزارش تصویری صبا از نشست تخصصی بهروز افخمی با موضوع «ظرفیت اقتباس زنان در دفاع مقدس»

 

 

عکاس: امیرحسین غضنفری