«نخستین شبِ موسیقی» خانه اردیبهشت با حضور پری زنگنه

مراسم خاطره گویی پری زنگنه از یک عمر فعالیت های هنری سه شنبه ۲۴ خردادماه در خانه اردیبهشت برگزار شد.

عکاس: سمیرا اسدیان