گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم «بعد از رفتن»

عکس: سمیرا اسدیان