گزارش تصویری صبا از نشست خبری «روایت ناتمام سیما»

گزارش تصویری صبا از نشست خبری «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضابالا
عکس: سمیرا اسدیان