زادروز سوگل طهماسبی

بیست و پنجم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «سوگل طهماسبی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.