زادروز مهرداد صدیقیان

سی‌اُم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «مهرداد صدیقیان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.