زادروز حامد کمیلی


چهاردهم تیر ماه زادروز هنرمند عزیز «حامد کمیلی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.