زادروز امیر آقایی

🎂دهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «امیر آقایی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.