زادروز مهدی امینی خواه

🎂دهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «مهدی امینی خواه» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.