زادروز پدرام شریفی

🎂یازدهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «پدرام شریفی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.