زادروز گلاره عباسی

🎂بیست و نهم تیر ماه زادروز هنرمند عزیز «گلاره عباسی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.