🎂بیست و پنجم تیر ماه زادروز هنرمند عزیز «حسین سحرخیز» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.